نمونه هایی از پروژه های سوپر کانکریت

اجرای پروژه سوپرکانکریت در فروشگاه

اجرای پروژه سوپرکانکریت در سالن تولید صنعتی

پروژه سوپرکانکریت

اجرای پروژه سوپرکانکریت در سالن خدمات خودرو

اجرای پروژه سوپرکانکریت در راهرو مجتمع تجاری

اجرای پروژه سوپرکانکریت در طبقات مجتمع تجاری

اجرای پروژه سوپرکانکریت در پارکینگ مجتمع تجاری

اجرای پروژه سوپرکانکریت در محوطه کارخانه

اجرای پروژه سوپرکانکریت در سالن تولید مواد غذایی

اجرای پروژه سوپرکانکریت در انبار شرکت بازرگانی

نمونه هایی از پروژه های ساب سنگ ایتالیایی

اجرای پروژه ساب سنگ ایتالیایی در پارکینگ مجتمع مسکونی

اجرای پروژه ساب سنگ ایتالیایی در مجتمع تجاری

اجرای پروژه ساب سنگ ایتالیایی در مجتمع اداری

اجرای پروژه ساب سنگ ایتالیایی در مجتمع مسکونی

اجرای پروژه ساب سنگ ایتالیایی در محوطه حرم مطهر

نمونه هایی از پروژه های جرم برداری – Deep Cleaning

اجرای پروژه جرم برداری در واحد اداری

اجرای پروژه جرم برداری در پارکینگ مجتمع تجاری

اجرای پروژه جرم برداری از سنگفرش محوطه برج مسکونی

اجرای پروژه جرم برداری کفپوش سالن ورزشی

اجرای پروژه جرم برداری از کف و دیواره استخر

نمونه هایی از پروژه های نظافت صنعتی

نظافت سطح کف مجتمع تجاری با دستگاه اسکرابر

نظافت موکت با دستگاه موکت شوی صنعتی

نظافت صندلی اداری با دستگاه مبل شوی صنعتی

نظافت اولیه واحد اداری

کارواش تمام اتوماتیک

شعبه 1: ایران مال

شعبه 2: اکومال

شعبه 3: باملند

حضور شرکت فراپاک در دومین نمایشگاه مراکز خرید و مجتمع های تجاری