تراورتن سنگی خاص با قابلیتهای متعدد و انعطاف پذیر است. تراورتن می تواند ظاهری سخت داشته باشد، و یا با یک پولیش اساسی، ظریف و خیره کننده به نظر برسد. صرف نظر از نوع،تراورتن می تواند کثیف، کدر ، ترک برداشته و یا به سایر…