محیط کار تمیز،محیط کار سالم است به طور میانگین مردم اکثر وقت خود را پشت میز کار خود می گذرانند. میلیون ها ویروسی که باعث ایجاد باکتری می شوند،روی سطح های شایع مثل کیبورد کامپیوتر،تلفن و کف دست زندگی می کنند.این ذرات ریز می توانند…