4مرحله برای نظافت موفق همه ما می خواهیم که کار را در بهترین حالت و کوتاهترین زمان ممکن انجام دهیم.اما چگونه کار را بدون اینکه مشکلی به وجود آید و پیچیده تر شود سریع انجام دهیم ؟ ممکن است بزرگترین سوال ما این باشد که…