دستگاه های نظافت صنعتی در جهت بهبود سطوح خدمات و کیفیت کار وارد عرصه صنعت شده اند.یکی از پرکاربرد ترین دستگاه ها برای نظافت سطح کف دستگاه اسکرابر است. از دستگاه اسکرابر برای نظافت سطوح کف هموار استفاده می شود. در استفاده از اسکرابر باید…