از دستگاه واترجت صنعتی اغلب برای از بین بردن آلودگی های مختلف از قبیل چربی و روغن ، گردو خاک ، رد لاستیک و جرم های مختلف از روی سطح و… استفاده می شود. نوعی از دستگاه واترجت در صنعت رنگ بری استفاده می شود….