ایکی از پرتردد ترین اماکن در شهرها ، پایانه های مسافربری هستند که  شامل فرودگاه ها، پایانه کشتیرانی، ترمینال ها و راه آهن می باشد. تردد بالا در طول روز در محوطه ، موجب به وجود آمدن آلودگی های زیادی می شود که این آلودگی…