یکی از مشکلاتی که افراد در نظافت سطوح کف به ویژه سطوح کف پارکینگ با آن مواجه هستند رد باقی مانده از لاستیک خودروها است که به راحتی هم از بین نمی رود در واقع پاک کردن رد لاستیک خودرو از سطح کف به واسطه…