امروزه شستشو نمای ساختمان به روش های مختلفی ازجمله شستشو با ابر و تی ، شستشو به وسیله بند بازها و شستشو با دستگاه واترجت و … صورت می گیرد. شستشو با ابر و تی این روش جزء روش های قدیمی شستشو نما به حساب…