اصولأ همه ی دستگاه ها ، به ویژه دستگاه های نظافت صنعتی که روزانه ساعت زیادی مورد استفاده قرار می گیرند نیاز به نگهداری و مراقبت بیشتری نسبت به سایر دستگاه ها دارند. دستگاه های نظافت صنعتی مانند اسکرابر، واترجت و جاروبرقی صنعتی…