با توجه به اینکه پله برقی از بخشهایی از بنا محسوب میشود که دارای استفاده بالا و در معرض رفت و آمد زیاد است، نظافت آن از اهمیت بالقوه ای برخوردار میباشد. مکان هایی چون فروشگاه های زنجیره ای بزرگ مثل شهروند و رفاه و…