جلا و درخشندگی کفپوش ها در بدو ورود نظر هر بیننده ای را به خود جلب نموده و با انعکاس نور محیطی، موجب افزایش قابل ملاحظه جلوه های بصری محیط می گردد. این در حالی است که ماندگاری آلاینده ها و عدم شستشو و نظافت…